Dofinansowania

INFOLINIA: +48 732622651

 

woj.mazowieckie, pomorskie:

Doradca Tehniczny Robert tel: 577069579

 

woj. lubelskie, podlaskie:

Doradca Techniczny Marcin tel: 732622650

 

woj. kujawsko pomorskie i warmińsko mazurskie:

Doradca Techniczny Piotr tel: 732622651

 

woj. łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie:

Doradca Techniczny Jakub tel: 732622932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dolnośląskie

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 15%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

 

kujawsko-pomorskie

WFOŚiGW w Toruniu wprowadził nabór wniosków pod dotacje na następujące zadania:

- instalacje fotowoltaiczne , kolektory słoneczne - dotacja 15%

Warunkiem skorzystania z dotacji jest niskooprocentowana pożyczka (3%).

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 20%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

 

 lubelskie

WFOŚiGW w Lublinie wprowadził nowe zasady dofinansowania kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w formie niskooprocentowanej pożyczki (4%). Dotacja w województwie lubelskim na fotowoltaikę dla systemów do 10 kW jest udzielana do 100% kosztów kwalifikowanych. Po częściowej spłacie pożyczki istnieje możliwość umorzenia 25%.

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 15%.

Dofinansowanie bez kredytu.

 

 Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

 

lubuskie

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 15%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

łódzkie

Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na:

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dofinansowanie dla Firm w formie dotacji do 25 % kosztów kwalifikowalnych na:

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 20%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

 

małopolskie

WFOŚiGW w Krakowie wprowadził nabór wniosków pod dotacje na następujące zadania:

- instalacje fotowoltaiczne - dotacja 15%, kolektory słoneczne dotacja 20%, pompy ciepła 30%

Warunkiem skorzystania z dotacji jest niskooprocentowana pożyczka (3,6%).

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 15%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

mazowieckie

Dofinansowanie dla firm:

Dotacja do 25% kosztów inwestycji, warunek niskooprocentowany kredyt do 3%.

Urząd Miasta w Warszawie udziela dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV, nie więcej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta.

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 20%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

 

 

 

opolskie

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 15%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne w województwie Opolskim w ramach Programu będzie udzielane w formie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia do 30%. Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu prowadzony będzie w trybie ciągłym i trwać będzie od ogłoszenia o naborze do 31.12.2020 r.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

podkarpackie

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 15%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

podlaskie

WFOŚiGW w Białymstoku ogłosił nabór wniosków pod dotację na instalacje fotowoltaiczne. Dofinansowanie w formie niskooprocentowanej pożyczki (3%). Po częściowej spłacie pożyczki istnieje możliwość umorzenia 20% wartości inwestycji.

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 20%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

pomorskie

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne wynosi 25% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 2.500 zł w przypadku budynku jednorodzinnego lub 5.000 zł dla budynku wielorodzinnego.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne wynosi 1.000 zł dla każdego 1 kWp mocy, jednak nie więcej niż 5.000 zł na budynek jednorodzinny i 15.000 zł dla pozostałych budynków.

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 15%. Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne. Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

 

śląskie

WFOŚiGW w Katowicach wprowadził nowe zasady dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w formie pożyczki. Po częściowej spłacie istnieje możliwość umorzenia 40% wartości inwestycji.

Racibórz 80% dofinansowania na zakup i montaż instalacji PV. Projekt zakłada dofinansowanie 80% kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 7 kWp na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych w Raciborzu, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej.

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 15%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

 

 

świętokrzyskie

WFOŚiGW w Kielcach udziela niskooprocentowanych pożyczek (3%) na instalację fotowoltaiczną. Pożyczka może być udzielona na okres maksymalnie 8 lat. Dotacja-umorzenie 25% warości inwestycji.

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 15%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

warmińsko-mazurskie

WFOŚiGW w Olsztynie uruchomił środki na montaż instalacji fotowoltaicznych w województwie warmińsko- mazurskim z programu EWA. Pożyczka niskooprocentowana do 90% kosztów kwalifikowanych (oprocentowanie 2%, prowizja 1%). Maksymalny okres kredytowania to 5 lat. Dotacja-umorzenie 10% wartości inwestycji.

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 20%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

wielkopolskie

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 15%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

zachodniopomorskie

WFOŚiGW w Szczecinie wznowił dotacje na instalacje fotowoltaiczne w formie niskooprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych. Dotacja na instalacje fotowoltaiczne wynosi 30% i obejmuje województwo zachodniopomorskie, a wnioski można składać w wydziałach zamiejscowych  w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku.

Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła wynosi 15%.

Dofinansowanie bez kredytu.

Leasing na instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowane Firmy zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy)

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

 

 

Ekodom Odnawialne Źródła Energii

ul. Jesiennych liści 35

03-289 Warszawa

T: +48 732 622 650    E: biuro@ekodom-oze.pl