• Instalacje fotowoltaiczne

  • Kolektory słoneczne

  • Pompy ciepła

Fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne służą do przekształcania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne zamieniają energię słoneczną w ciepło użyteczne, wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń (c.o.), produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

Pompy ciepła

Seria pomp ciepła KENO EVI została zoptymalizowana dla zastosowań w nowych budynkach, w których wymagana temperatura wody dla ogrzewania przestrzennego jest wyższa niż 50°C.

Ekodom Odnawialne Źródła Energii - instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła - dofinansowanie i dotacje

Witamy na stronie Ekodom Odnawialne Źródła Energii. Cieszy nas fakt, że zainteresowała Cię nasza oferta...

 

Od początku stawialiśmy sobie za cel rzetelność i profesjonalizm w tym co robimy, dzięki temu opieramy swoją pracę na poleceniach. W życiu już tak jest, że zadowolony klient „przyniesie" następnych i tego się trzymamy.

Branża OZE to ciągła nauka. Trzymamy rękę na pulsie kontrolując najnowsze przepisy, czy nowinki techniczne. Każdy z naszych pracowników, jak i my sami podnosimy swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, czy targach.

 

Od początku istnienia firmy wykonaliśmy kilkaset instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, czy modernizacji kotłowni. Nie było by ich, gdyby nie nasi doradcy techniczni, którzy dostępni są dla Państwa we wszystkich województwach naszego kraju. W tym miejscu nie mogę zapomnieć o monterach, którzy od początku istnienia firmy są z nią bezpośrednio związani.

 

Nasza praca to nie tylko klient i montaż. Posiadając ogromne doświadczenie pozyskujemy dla Was dotacje na instalacjeOZE

Współpracujemy z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, oraz wieloma innymi instytucjami wydającymi dofinansowanie na w/w instalacje. Przez ostatnie dwa lata pozyskaliśmy dla naszych klientów 1,2mln zł dotacji.

 

Współpracujemy z największym dystrybutorem urządzeń OZE w naszym kraju. Dzięki temu mamy ciągły dostęp do najwyższej jakości materiałów, które posiadają wymagane certyfikaty.


Jeżeli interesujesz się odnawialnymi źródłami energii zadzwoń i umów się na bezpłatny audyt.


Zapraszamy, Joanna i Marcin.


 

 

 Zadzwoń i umów się na bezpłatny audyt:

 

INFOLINIA: +48 732622650

 

woj.mazowieckie, pomorskie:

Doradca Techniczny Robert tel: 577069579

 

woj. lubelskie, podlaskie:

Doradca Techniczny Marcin tel: 732622650

 

woj. kujawsko pomorskie i warmińsko mazurskie:

Doradca Techniczny Piotr tel: 732622651

 

woj. łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie:

Doradca Techniczny Jakub tel: 732622932

 

Infolinia: +48 732622650

 


                                   

Fotowoltaika - ulga podatkowa

0701 Fotowoltaika - ulga podatkowa W dniu 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Dzięki temu począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne opisane w rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach opublikowanego właśnie rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Zgodnie z ustawą kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ma być ustalana na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważać się będzie wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT. Odliczeniu nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Przy tym podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, będzie zobowiązany do doliczenia odpowiednio kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Co podlega odliczeniu? Rozporządzenie wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadza, na podstawie art. 26h ust. 10 o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych podlegających uldze podatkowej. Wymienione w rozporządzeniu materiały budowlane i urządzenia, które mają podlegać uldze, to: 1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; 2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; 3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej; 6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100); 7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej; 9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; 11) pompa ciepła wraz z osprzętem; 12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem; 13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem; 14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne; 15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu. Z kolei wskazane w rozporządzeniu usługi to: 1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 2) wykonanie analizy termograficznej budynku; 3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi; 4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej; 5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; 6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych; 7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego; 9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego; 10) montaż pompy ciepła; 11) montaż kolektora słonecznego; 12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego; 13) montaż instalacji fotowoltaicznej; 14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin; 15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji; 16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ekodom Odnawialne Źródła Energii

ul. Ostródzka 129

03-289 Warszawa

T: +48 732 622 650; 732622651   E: biuro@ekodom-oze.pl

© EkoDom - All Rights Reserved
Projekt i wykonanie Webreklama