Łódzkie Gmina Łódź

Łódź, ul. Pomorska, 9.72 kWp

Ekodom Odnawialne Źródła Energii

ul. Ostródzka 129

03-289 Warszawa

T: +48 732 622 651   E: biuro@ekodom-oze.pl